Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o podjęcie działań, mających na celu kształtowanie wśród uczniów i rodziców postaw odpowiedzialności za zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem szczepień ochronnych.

Brak rzetelnej wiedzy na temat szczepień nie pozwala na świadome korzystanie z nich i sprzyja przyjmowaniu informacji nieprawdziwych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o podjęcie działań, mających na celu kształtowanie wśród uczniów i rodziców postaw odpowiedzialności za zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem szczepień ochronnych.