Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak dokonał analizy regulaminów konkursów przedmiotowych organizowanych przez właściwych kuratorów oświaty na terenie całej Polski.

Dowolność regulaminów w zakresie: określenia progu punktowego, ustalenia liczby etapów, możliwości przejścia uczniów, do kolejnego etapu , ograniczenia docelowego liczby laureatów i finalistów wzbudziła zaniepokojenie Rzecznika.

W związku z powyższym Rzecznik Praw Dziecka , w dniu 19 grudnia 2008 r., zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej, Katarzyny Hall, z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia warunków gwarantujących uczniom - biorącym udział w konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i nadającym konkretne uprawnienia - równe traktowanie na terenie całego kraju.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak dokonał analizy regulaminów konkursów przedmiotowych organizowanych przez właściwych kuratorów oświaty na terenie całej Polski.