Skip to:

12 marca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Zarządem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się wybitni specjaliści z dziedziny pediatrii: prof. Alicja Chybicka, Senator RP, prof. Piotr Albrecht, prof. Teresa Jackowska oraz prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. Celem spotkania było wypracowanie jednolitych standardów dotyczących opieki pediatrycznej nad dziećmi.