Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 13 stycznia 2009 r. wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o podjęcie działań umożliwiających wzmocnienie ochrony rodziców adopcyjnych przed wypowiedzeniem stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy. Obecnie z takiej ochrony korzystają jedynie rodzice biologiczni.

W dniu 1 stycznia 2009 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, które nie zwiększyły ochrony stosunku pracy rodziców adopcyjnych.

Rodzicom adopcyjnym będącym na urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego powinna być zapewniona taka sama ochrona przed wypowiedzeniem ze strony pracodawcy, jak rodzicom naturalnym będącym na urlopie macierzyńskim.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 13 stycznia 2009 r. wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o podjęcie działań umożliwiających wzmocnienie ochrony rodziców adopcyjnych przed wypowiedzeniem stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy. Obecnie z takiej ochrony korzystają jedynie rodzice biologiczni.