Skip to:

8 grudnia 2008 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przebywał we Wrocławiu, gdzie odwiedził dzieci i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 44, pacjentów i lekarzy Kliniki Hematologii Dziecięcej oraz posłów Parlamentu Młodzieży Wrocławia.

Dyrekcja, Rada Rodziców i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 44 im. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu zaprosili Rzecznika do udziału w programie edukacyjnym "Prawa dziecka - spojrzenie ucznia szkoły podstawowej". Licznie zgromadzeniu uczniowie w formie scenek sytuacyjnych i miniwykładu przedstawili najważniejsze dla nich prawa dziecka, po czym oddali głos Markowi Michalakowi, który przedstawił filozofię praw dziecka i praw człowieka, opowiedział o działaniach swojego Urzędu oraz odpowiadał na liczne pytania. W spotkaniu udział wzięli m.in. Poseł na Sejm RP Sławomir Piechota i Dolnośląska Kurator Oświaty Beata Pawłowicz.

Podczas pobytu we Wrocławiu, korzystając z zaproszenia prof. Alicji Chybickiej, Rzecznik wziął udział w dorocznym spotkaniu wyleczonych pacjentów Kliniki Hematologii Dziecięcej, które miało miejsce w Teatrze Polskim. Podczas spotkania Marek Michalak, będąc honorowym patronem uroczystości, wręczył olimpijskiej medalistce Otylii Jędrzejczak Order Uśmiechu a na ręce prof. Chybickiej przekazał planszę - Kodeks Praw Dziecka oraz pochwałę dla działań Kliniki, w której prawa dziecka stawiane są na pierwszym miejscu tak w teorii, jak i w praktyce.

Równie ważnym punktem wizyty Rzecznika w stolicy Dolnego Śląska był udział w sesji plenarnej Parlamentu Młodzieży Wrocławia, która odbyła się pod hasłem "Rola młodzieży w dzisiejszym społeczeństwie". W sesji udział wzięli również - Poseł na Sejm RP Sławomir Piechota, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Zdrojewska oraz Przewodniczący Komisji Edukacji Bohdan Aniszczyk. Marek Michalak w obszernym wystąpieniu zapoznał zebranych z zadaniami i działalnością Rzecznika Praw Dziecka, opowiedział o już podjętych inicjatywach i planach na najbliższą przyszłość. W swoim wystąpieniu i odpowiadając na zadane pytania odniósł się do kwestii dot. przemocy wobec dzieci, stosowanych w polskich szkołach praktyk dyskryminacyjnych czy wagi najbliższej rodziny w wychowaniu dziecka.

8 grudnia 2008 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przebywał we Wrocławiu, gdzie odwiedził dzieci i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 44, pacjentów i lekarzy Kliniki Hematologii Dziecięcej oraz posłów Parlamentu Młodzieży Wrocławia.