Skip to:

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia ogłosiło konkurs dla  dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pt.: „Prawa Dziecka Oczami Dzieci", realizowany w ramach akcji „Sędziowie Rodzinni Dzieciom" objętej honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

Ideę propagującą kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację w zakresie praw dziecka, wspierają członkowie komitetu honorowego Konkursu, w skład którego weszli między innymi:

Cezary Grabarczyk - Minister Sprawiedliwości,

Joanna Kluzik – Rostkowska – Minister Edukacji Narodowej,

Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,

Andrzej Seremet – Prokurator Generalny,

Prof. dr hab. Roman Hauser – Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,

Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w trzech odrębnych kategoriach wiekowych: 6 – 10 lat, 11 – 13 lat, powyżej 13 lat.

W ramach Konkursu dzieci powinny zostać zapoznane z podstawowymi zagadnieniami Konwencji o Prawach Dziecka i stworzyć prace plastyczne w aspekcie wybranego jednego lub kilku praw w niej zawartych.

Zaproponowana forma Konkursu wymaga od nauczycieli zapoznania dzieci z ich prawami, a poprzez zaangażowanie dzieci w przygotowanie samodzielnych prac plastycznych utrwala znajomość tych praw w świadomości dziecka.

Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A3 przy wykorzystaniu następujących technik: rysunek, malarstwo lub kolaż (praca płaska).

Komisja konkursowa wyłoni spośród uczestników Konkursu 12 laureatów, po 4 w każdej z grup wiekowych.

W terminie ustalonym przez organizatora laureaci Konkursu wraz z opiekunem, nauczycielem zwiedzą Belweder, Pałac Prezydencki (planowane jest spotkanie z Małżonką Prezydenta RP Panią Anną Komorowską) oraz Centrum Nauki Kopernik, a w trakcie uroczystości otrzymają nagrody rzeczowe i dyplom.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu. Prace konkursowe z formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem należy przesyłać w terminie do dnia 10 listopada 2014 r. (data wpływu pracy konkursowej do Organizatora) na adres: Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

Wszystkie materiały dotyczące Konkursu znajdują się na stronie:  www.sedziowierodzinni.pl

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: konkurs@sedziowierodzinni.pl