Skip to:

3 września 2008 r. ruszyła kampania "Kocham. Nie biję" poświęcona przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ograniczaniu jej skutków.
W inauguracji wziął udział przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka - dyrektor Biura Mirosław Kaczmarek.

Zapewnił o poparciu p. Marka Michalaka dla działań podejmowanych w ramach kampanii i podkreślił jej niewątpliwy walor, jakim jest pozytywny przekaz którym autorzy mówią o tak ważnym i trudnym problemie.

Organizatorzy: Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji założyli, że pozytywny przekaz płynący z bilbordów i spotów telewizyjnych ma promować obraz współczesnej rodziny wolnej od przemocy. Promowanie wartości rodzinnych i obrazu szczęśliwych i radosnych dzieci ma sprzyjać podnoszeniu społecznej wrażliwości na wszelkie przejawy przemocy wobec dzieci.

Z uznaniem należy podkreślić udział przedstawicieli świata kultury i mediów, którzy udostępnili wizerunek swój i swoich dzieci na potrzeby kampanii.

Ważnym elementem przedsięwzięcia będzie infolinia dla ofiar przemocy o numerze 0 801 109 801, która jest obsługiwana przez pracowników Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji.

Więcej informacji na stronach: www.policja.pl i www.kochamniebije.pl.

3 września 2008 roku ruszyła kampania "Kocham. Nie biję" poświęcona przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ograniczaniu jej skutków. W inauguracji wziął udział przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka - dyrektor Biura Mirosław Kaczmarek.