Skip to:

28 czerwca 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem podczas I Ogólnopolskiego Zjazdu Rodzin i Przyjaciół Fundacji "Chcę urosnąć", który odbył się w Gołuchowie.

Przygotowany przez Fundację Zjazd był wspaniałą okazją do spotkania oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, szczególnie cennych dla rodziców dzieci niskorosłych, dopiero rozpoczynających walkę z chorobą. Każde dziecko jest nieszczęśliwe, gdy „odstaje” od rówieśników. Niesienie pomocy dzieciom i ich rodzinom, szukanie kolejnych możliwości terapii oraz wiara, że dziecko może urosnąć, to ważne podstawy pierwszego Zjazdu w Gołuchowie. Rzecznik Praw Dziecka podczas spotkania z rodzinami podkreślił, że działania Fundacji znakomicie sprzyjają niesieniu pomocy dzieciom niskorosłym, integrując środowisko rodzin, lekarzy osób, którym dobro dzieci leży na sercu.