Skip to:

Samorządy terytorialne, w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka", mogą ubiegać się o wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych, opiekunów dzieci, czy rodzinnych domów dziecka.

Z śródków programu mogą być pokrywane np.: wypoczynek dzieci, zakup niezbędnych materiałów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny, czy remont lokalu w którym znajduje się rodzinny dom dziecka. Dotacja może wynieść nawet do 95%. Aby ją otrzymać samorząd powiatowy musi zwrócić się do urzędu wojewódzkiego, wypełniając wcześniej stosowny formularz, który dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wszelkie informacje oraz formularze do pobrania tutaj

Samorządy terytorialne, w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka", mogą ubiegać się o wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych, opiekunów dzieci, czy rodzinnych domów dziecka.