Skip to:

2 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina w sprawie potrzeby zmiany art. 205 Kodeksu karnego, by przestępstwa seksualne popełnione na szkodę małoletnich, którzy ukończyli 15 rok życia, były ścigane z urzędu.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę Ministra Sprawiedliwości na problem bezkarności sprawców takich przestępstw, ponieważ ich ściganie uzależnione jest od wniosku pokrzywdzonego. Tymczasem zgodnie z przepisami prawa małoletni nie może samodzielnie złożyć wniosku o ściganie, a czyni to za niego jego opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy. Problem powstaje, gdy to właśnie opiekun bądź przedstawiciel jest sprawcą przestępstwa. Zdaniem Marka Michalaka możliwość zwrócenia się przez organy ścigania do sądu rodzinnego o ustanowienie kuratora dla małoletniego nie zabezpiecza w pełni jego interesów, dlatego pożądana jest zmiana trybu ścigania wymienionych przestępstw.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

2 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina w sprawie potrzeby zmiany art. 205 Kodeksu karnego, by przestępstwa seksualne popełnione na szkodę małoletnich, którzy ukończyli 15 rok życia, były ścigane z urzędu.