Skip to:

25 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Prokuratorowi Generalnemu Andrzejowie Seremetowi uwagi dotyczące praktyk w zakresie ścigania przestępstw związanych z naruszaniem nietykalności cielesnej dzieci przez osoby dorosłe.

Marek Michalak podkreślił w wystąpieniu, że na gruncie analizowanych przez niego spraw związanych z biciem dzieci przez osoby dorosłe - w tym szczególnie w szkołach i przedszkolach - zaobserwował praktykę umarzania postępowań przygotowawczych w sprawach o naruszenie nietykalności cielesnej. Jako powód takich decyzji wskazuje się w wielu przypadkach brak przesłanek do ścigania z oskarżenia publicznego przestępstw prywatnoskargowych, tj. brak interesu społecznego.

W ocenie Rzecznika krzywda wyrządzona dziecku - niezależnie od tego, kto jest jej sprawcą - nie jest krzywdą jednostki, gdyż problem krzywdzenia dziecka jest problemem społecznym, pedagogicznym, prawnym i etycznym. Krzywdzenie dziecka szczególnie negatywnie odbija się na jego rozwoju emocjonalnym, pracy jego umysłu, procesie socjalizacji, a przemoc wobec dzieci to zjawisko mające wielorakie uwarunkowania, przez co odciska swój ślad nie tylko na funkcjonowaniu dziecka, ale także całego społeczeństwa - zaznaczył Marek Michalak. Jak podkreślił Rzecznik Praw Dziecka interes społeczny zawsze przemawia za ściganiem sprawców przemocy wobec dzieci, dlatego zwrócił się do Prokuratora Generalnego o rozważenie zmiany praktyki w zakresie ścigania przestępstw.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prokuratora Generalnego

25 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Prokuratorowi Generalnemu Andrzejowie Seremetowi uwagi dotyczące praktyk w zakresie ścigania przestępstw związanych z naruszaniem nietykalności cielesnej dzieci przez osoby dorosłe.