Skip to:

Tradycyjnie już 1 czerwca do gmachu przy ulicy Wiejskiej w Warszawie przyjechali młodzi Posłowie z całego kraju. W XVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży uczestniczyli m.in. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, Wicemarszałek Cezary Grabarczyk, Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

XVIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbywa się w duchu poglądu wyrażonego przez Króla Maciusia Pierwszego, bohatera książki Janusza Korczaka: "Postanowiliśmy, żeby rządził cały naród, żeby cały naród mógł powiedzieć, czego mu potrzeba. Ale zapomnieliście, Panowie, że naród to nie tylko dorośli, ale i dzieci. Mamy kilka milionów dzieci, więc i one powinny rządzić". Jej organizatorami jest Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Rzecznik Praw Dziecka pogratulował Posłankom i Posłom zwycięstwa w konkursie, który rozstrzygał o składzie "młodego" Sejmu. W tym roku zadaniem uczniów ubiegających się o mandat Posła było bowiem przygotowanie i przeprowadzenie debaty na temat demokracji w szkole i samorządności. Następnie uczestnicy konkursu, do którego zgłosiło się 800 dwuosobowych zespołów, publikowali relacje debat na stronie dziecięcego Sejmu. Na ich podstawie wyłoniono 460 osób, które zasiadły w poselskich ławach.

Marek Michalak dużo uwagi poświęcił w swoim wystąpieniu inicjatywom, które podejmują młodzi ludzie, m.in. zaangażowaniu w działalność organizacji pozarządowych. Przekonywał także Posłów, by nie bali się zmieniać otaczającej ich rzeczywistości. Zaznaczył jednak, aby pamiętać, że ostateczne decyzje mogą podejmować ci, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność i konsekwencje. Rzecznik powiedział również, że z zadowoleniem przyjął deklarację Pani Minister Szumilas, że będzie uważniej wsłuchiwać się w głos młodych. Odkąd zostałem Rzecznikiem Praw Dziecka nie słyszę popularnego niegdyś powiedzenia "dzieci i ryby głosu nie mają". Hasło obchodzonego właśnie Roku Janusza Korczaka "Nie ma dzieci - są ludzie" jest jego absolutnym przeciwstawieniem. To znak, że dorastamy do idei Janusza Korczaka - zauważył Marek Michalak. Rzecznik nawiązał również do problemu przemocy, który niestety wciąż jest aktualny. Jeśli przemoc ze szkół ma być wyprowadzona, to tylko z Waszym udziałem, z odwagą w podejmowaniu działań - zachęcał. Na zakończenie życzył młodym Posłom szczerych oddanych przyjaciół w swoim otoczeniu, by mieli odwagę marzyć, że rzeczywistość jest w naszym zasięgu.

Przed rozpoczęciem obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży Marek Michalak wraz z Marszałkiem Sejmu Ewą Kopacz spotkali się z "młodym" Prezydium XVIII Sesji SDiM: Zuzanną Zapotoczną, Marcinem Zakrzewskim i Robertem Gontarzem.

Tradycyjnie już 1 czerwca do gmachu przy ulicy Wiejskiej w Warszawie przyjechali młodzi Posłowie z całego kraju. W XVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży uczestniczyli m.in. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, Wicemarszałek Cezary Grabarczyk, Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.