Skip to:

Występując do Trybunału Konstytucyjnego lub Sądu Najwyższego, Rzecznik Praw Dziecka nie będzie musiał wykazać, że wymaga tego ochrona interesu publicznego, a jedynie, że doszło do naruszenia praw dziecka - zdecydował 24 września 2010 roku Sejm.

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o RPD. Ustawa uprawnia rzecznika do udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz występowania do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości, a także wnoszenia kasacji albo skargi kasacyjnej.

Senat wniósł do ustawy poprawki, w myśl których RPD będzie uprawniony do odpowiednich środków zaskarżenia, jeżeli doszło do naruszenia praw dziecka. Senatorowie zdecydowali, że nie ma potrzeby, aby rzecznik był zobowiązany do wykazywania także warunku "ochrony interesu publicznego". W ich opinii wystarczającą przesłanką powinno być naruszenie praw dziecka.

W myśl ustawy, RPD zostanie też zwolniony z kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (kosztów nie ponoszą obecnie prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich).

Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, które ułatwić mają RPD wynajmowanie siedziby. (PAP)