Skip to:

Wieloletnia batalia Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka o ochronę życia i zdrowia dzieci przed szkodliwym promieniowaniem wytwarzanym w solariach dobiega końca. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

Przypomnijmy: problematyka wpływu promieniowania UV wytwarzanego przez łóżka opalające, od lat stanowiła przedmiot apeli Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia, Zespołu ds. Onkologii Sejmu RP oraz w kwietniu br. do Prezydenta RP. W wystąpieniach Rzecznik zwracał uwagę na konieczność uregulowania tej kwestii, poprzez wprowadzenie bezwarunkowego prawnego zakazu korzystania przez osoby małoletnie z solariów.

Światowa Organizacja Zdrowia i lekarze specjaliści biją na alarm i dowodzą, że  korzystanie z solariów częściej niż raz w miesiącu podnosi ryzyko zachorowania na czerniaka o 55 proc., a u osób poniżej 30. roku życia aż o 75 proc. Czerniak cechuje się największym przyrostem zachorowań wśród wszystkich nowotworów skóry i stanowi główną przyczynę zgonów osób cierpiących na te nowotwory. Gwałtowny wzrost liczby chorych obserwuje się szczególnie od 2000 roku. Fakt ten wiązać można z rozwijającą się od tego czasu „modą” na korzystanie z lamp opalających w solariach, nawet wśród najmłodszych.

Cieszę się, że Prezydent RP zdecydował się na wniesienie inicjatywy legislacyjnej do Sejmu, a ten uchwalił dobre prawo dla dzieci, które pomoże skuteczniej chronić młode organizmy przed skutkami korzystania ze sztucznego promieniowania UV ­ – mówi Marek Michalak.

Starania RPD w sprawie zakazu udostępnienia solarium dzieciom na przestrzeni lat

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (4 sierpnia 2009 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (25 stycznia 2010 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (1 sierpnia 2014 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (25 lutego 2015 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (7 stycznia 2016 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii (9 sierpnia 2016 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezydenta RP (6 kwietnia 2017 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Marszałka Sejmu (7 września 2017 r.)