Skip to:

2 marca 2012 roku, podczas 9. posiedzenia Sejmu, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił Informację o skutkach obowiązywania znowelizowanej w 2010 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Posłowie wysłuchali również Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2010, a także Informacji o skutkach obowiązywania ustawy "przemocowej", przedstawionej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w Sejmie RP w dn. 2 marca 2012 roku

2 marca 2012 roku, podczas 9. posiedzenia Sejmu, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił Informację o skutkach obowiązywania znowelizowanej w 2010 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Posłowie wysłuchali również Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2010, a także Informacji o skutkach obowiązywania ustawy "przemocowej", przedstawionej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.