Skip to:

8 stycznia 2013 r. w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka odbyło się seminarium podsumowujące program badawczy "Dziecko ma głos", realizowany przez Fundację Komeńskiego we współpracy z BRPD.

Badania stanowiły pierwszy etap projektu, który trwał od maja do grudnia 2012 r. Koncentrowały się na dwóch tematach: poczucia dzieci bycia słuchanymi przez dorosłych oraz różnic, z jakimi konfrontują się dziewczynki i chłopcy w swoich marzeniach i planach. Powyższe obszary tematyczne dotyczą w rzeczywistości jednego zagadnienia, czyli równości - ze względu na wiek oraz płeć.

Dodatkowym celem badań jest upowszechnianie wśród profesjonalistów pracujących z dziećmi wiedzy o tym, jak ważne są rozmowy z dziećmi i w jaki sposób można je wykorzystać w codziennej praktyce. Wyniki badań posłużą do opracowania programu pracy z dziećmi w przedszkolach, bibliotekach czy świetlicach, dotyczącego równości i szacunku dla osób różnej płci i w różnym wieku, służącego upowszechnianiu praktyk antydyskryminacyjnych.

W seminarium uczestniczyli: nauczycielki i dyrektorki przedszkoli, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz środowiska akademickiego. Program seminarium obejmował: warsztat "Płeć społeczno-kulturowa (gender) a płeć biologiczna: teoria i praktyka" przeprowadzony przez Dorotę Bregin i Michała Pawlęgę, prezentacje "Gender w edukacji" Barbary Roehrborn i "Wyniki badań Dziecko ma głos" Olafa Żylicza oraz przedstawienie koncepcji programu edukacyjnego dla profesjonalistów pracujących z dziećmi.

- To niezwykle istotna inicjatywa - podsumował projekt badawczy i samo spotkanie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. - Dzięki badaniu i programowi edukacyjnemu, który powstanie na tej podstawie, dzieci wejdą w dorosłe życie jako świadomi obywatele, potępiający dyskryminację i szanujący odmienność innych.