Skip to:

20 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otworzył seminarium organizowane przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego pt. „Poczucie niemocy wychowuje cześć dla siły. Czy i jak dzieci mogą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w żłobku i przedszkolu?”

Jest to już drugie seminarium poświęcone pedagogice Janusza Korczaka z cyklu „Życie rzeczywiste, nie zapowiedź. Idee Korczaka we współczesnej pedagogice”, organizowane przy wsparciu i pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Celem spotkań nauczycieli, pedagogów oraz studentów kierunków pedagogicznych jest zawiązanie dyskusji na temat dziedzictwa pedagogicznego Janusza Korczaka oraz próba przełożenia go na język i praktykę wczesnej edukacji.