Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, a zarazem Przewodniczący Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC, uczestniczył w dniach 1-2 czerwca 2012 roku w Międzynarodowym Seminarium Korczakowskim w Genewie, poświęconym rozważaniom na temat 3 artykułu Konwencji o Prawach Dziecka ONZ.

Seminarium zostało zorganizowane już po raz czwarty przez Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego, Stałego Przedstawiciela RP przy biurze Narodów Zjednoczonych i innych organizacjach międzynarodowych w Genewie, Remigiusza A. Henczla oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Korczakowskie, kierowane przez Batię Gilad. W tym roku miało ono specjalny wymiar, jako że odbyło się ono w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.

Spotkanie zgromadziło wielu sympatyków idei Starego Doktora, działających w ramach stowarzyszeń korczakowskich i organizacji pozarządowych na całym świecie. Obecni byli reprezentanci 15 państw europejskich, afrykańskich i Izraela. Gośćmi honorowymi spotkania byli: Thomas Hammarberg, były Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, który opowiadał w swoim wystąpieniu m.in. o znaczeniu idei Janusza Korczaka podczas tworzenia Konwencji o Prawach Dziecka oraz Marek Michalak, który wygłosił przemówienie otwierające seminarium. Rzecznik zaprezentował w nim postać Starego Doktora jako pierwszego niekonstytucyjnego Rzecznika Praw Dziecka, dzielił się także z obecnymi doświadczeniami z pracy Rzecznika, a także Przewodniczącego ENOC. Gościem panelu dyskusyjnego na temat roli szkoły i myśli korczakowskiej w życiu dziecka była członkini Komitetu Praw Dziecka ONZ - Maria Herczog. Na seminarium obecna była także przedstawicielka węgierskiego ombudsmana, członka ENOC, Agnes Lux oraz przedstawiciele Stowarzyszeń Korczakowskich m.in. z Niemiec, Francji czy Izraela, a także Polskiego Stowarzyszenia Korczakowskiego, które reprezentowała Przewodnicząca Pani Barbara Sochal.

W ramach dwudniowych obrad odbyły się warsztaty tematyczne, w których uczestniczyły zaproszone specjalnie na tę okazję dzieci i młodzież. Polskę reprezentowały Zuzanna Kawiak i Karolina Wojtyra ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jaroszowie, zaproszone do Genewy przez Rzecznika Praw Dziecka. Młodzi pracowali wraz z dorosłymi moderatorami nad tworzeniem plakatów związanych z przestrzeganiem ich praw w domu, w szkole czy wśród rówieśników. Efekty ich prac można było podziwiać drugiego dnia seminarium. Organizatorzy przygotowali również panele dyskusyjne poświęcone Januszowi Korczakowi, jego życiu i twórczości oraz myśli korczakowskiej zawartej w Konwencji o Prawach Dziecka. W ramach paneli wystąpienie przedstawił także Joop Berding z holenderskiego Stowarzyszenia Korczakowskiego, który poinformował, że w Holandii od roku istnieje instytucja Rzecznika Praw Dziecka, wpisana już w poczet członków ENOC i podzielił się z obecnymi na seminarium wnioskami i spostrzeżeniami z opublikowanego po raz pierwszy w Holandii dorocznego Raportu z działalności tamtejszego rzecznika oraz raportu monitorującego sytuację dzieci w tym kraju. Avi Tsur z Instytutu Edukacyjnego Korczaka w Izraelu przedstawił interesującą prezentację, poświęconą życiu Korczaka wzbogaconą o wiele unikatowych zdjęć z okresu życia i twórczości Starego Doktora. Sophie Graillat z francuskiego Stowarzyszenia Korczaka mówiła zaś o trudzie podejmowania decyzji dla dobra dziecka i zaprezentowała serię pytań, które każdy profesjonalista zajmujący się sprawami najmłodszych powinien sobie zadać przed podjęciem decyzji kluczowych dla życia i przyszłości każdego dziecka. Adu Adjeri z Afrykańskiej Diaspory Rady Szwajcarii mówił natomiast o roli współczesnej opieki społecznej w poszczególnych państwach i konieczności zapewnienia każdemu dziecku podstawowych warunków do szczęśliwego życia w społeczeństwie.

Swoją premierę podczas Seminarium miała książka "Objęłam spojrzeniem świat dziecka" autorstwa Karoliny Kusek, wydana przez Ambasadora Remigiusza A. Henczla specjalnie na tę okazję. Publikacja ukazała się w czterech językach i prezentuje wiersze opisujące świat widziany oczami dziecka. Poetka napisała już 24 książki, a wszystkie są spójne z filozofią Korczaka, dla którego dziecko to największe dobro, nadzieja świata i któremu należy się szacunek

Wizyta Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalak w Genewie zaowocowała też planami kolejnych inicjatyw, organizowanych wraz ze Stałym Przedstawicielstwem w Genewie w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, a zarazem Przewodniczący Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC, uczestniczył w dniach 1-2 czerwca 2012 roku w Międzynarodowym Seminarium Korczakowskim w Genewie, poświęconym rozważaniom na temat 3 artykułu Konwencji o Prawach Dziecka ONZ.