Skip to:

14 czerwca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przebywał w Tiranie i wziął udział w Regionalnej Konferencji nt. praw dziecka, której tematem przewodnim było hasło "Demokracja dla dzieci. Wpływ idei Janusza Korczaka na współczesne rozumienie praw dzieci".

Organizatorami konferencji byli Ambasada RP w Tiranie oraz albańskie Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych i Równych Szans, zaś patronat honorowy nad wydarzeniem objęła małżonka Premiera Albanii, Pani Liri Berisha.

W uroczystym otwarciu konferencji - wraz z Rzecznikiem Praw Dziecka - udział wzięli m.in. Pani Jozefina Topalli - Szefowa Parlamentu Albanii; małżonka Premiera Albanii i Prezes Albańskiej Fundacji na rzecz Dzieci Pani Liri Berisha; Minister Pracy, Spraw Społecznych i Równych Szans Rządu Albanii Pan Spiro Ksera; Ambasador RP w Tiranie Pani Irena Tatarzyńska oraz przedstawiciele Rady Europy: Pan Marco Leidekker i UNICEF: Pani Kirsi Madi. Podczas seminarium poruszane były problemy związane z przemocą wobec dzieci, młodocianymi przestępcami, prawami dzieci z niepełnosprawnością oraz najmłodszych przedstawicieli mniejszości narodowych.

Wystąpienie Marka Michalaka poświęcone było ideom Janusza Korczaka jako pierwszego niekonstytucyjnego rzecznika praw dziecka. Rzecznik mówił m.in. o postaci Korczaka, a także zachęcał do utworzenia w Albanii niezależnej instytucji dziecięcego ombudsmana, tak aby wszystkie dzieci w tym kraju otrzymały należytą ochronę swoich praw i swojego przedstawiciela w walce o ich poszanowanie.

Polski Rzecznik Praw Dziecka, a jednocześnie Przewodniczący Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC, powiedział m.in.: Nie ma na świecie państwa, w którym przestrzegane są wszystkie prawa człowieka, w tym prawa dziecka. Jednak o naszej dojrzałości w dążeniu do tworzenia i wzmacnianie demokracji świadczy podejście do spraw obywateli, szczególnie tych najsłabszych. Prawa człowieka rozpoczynają się od praw dziecka! Dziecko jest człowiekiem tu i teraz, nie w przyszłości, ale dzisiaj. Im wcześniej nabierzemy takiego przekonania, tym lepiej. Kraj, który chce realnie przestrzegać praw dziecka musi pokazać to nie w teorii ale w praktyce poprzez tworzenie przyjaznego dzieciom ustawodawstwa i warunków do życia i rozwoju. Musi tworzyć wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom i organy kontroli wzajemnej. Powtórzę za Komitetem Praw Dziecka ONZ, Radą Europy i wszystkimi liczącymi się organizacjami międzynarodowymi - należy stworzyć, tam gdzie nie ma, albo wzmocnić, tam gdzie jest instytucję specjalizującą się w obronie i ochronie praw dziecka. Należy powołać niezależnego od organów władzy wykonawczej i posiadającego wysokie kompetencje sprawcze Rzecznika Praw Dziecka. W tej dziedzinie Polska ma ogromne doświadczenie i służy wszelką pomocą doradczą. To jest moja główna rekomendacja - zaznaczył Rzecznik Praw Dziecka. Następnie przemawiali m.in. Komisarz Albańskiego Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Anila Nepravishta, Zastępca Rzecznika ds. Praw Dziecka z Chorwacji, Pani Maja Gabelica Sulijka, przedstawicielka węgierskiego RPO ds. dzieci - Pani Agnes Lux, a także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości Albanii, Agencji Krajowej ds. ochrony praw dziecka z Albanii oraz sędzia ONZ w Kosowie - Pani Renate Winter. Wystąpienie przesłała także Pani Marta Santos Pais, Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci.

Kolejne panele poświęcone były prawom dzieci z mniejszości narodowych oraz prawu dziecka do edukacji. W dyskusji, w której uczestniczyli przedstawiciele środowisk akademickich, polskie doświadczenia i opinie zaprezentowały: doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka - prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, która mówiła uniwersalności idei Korczaka, a także o instytucji Rzecznika Praw Dziecka oraz dr Edyta Januszewska - adiunkt w Departamencie Edukacji Społecznej APS z wystąpieniem nt. nieletnich migrantów pozostających bez opieki w Polsce.

W seminarium uczestniczyli również goście z Bułgarii, Słowenii, Serbii oraz Rumunii.

14 czerwca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przebywał w Tiranie i wziął udział w Regionalnej Konferencji nt. praw dziecka, której tematem przewodnim było hasło "Demokracja dla dzieci. Wpływ idei Janusza Korczaka na współczesne rozumienie praw dzieci".