Skip to:

W dniach 15-16 maja Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w roboczym seminarium Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC, które odbyło się w Sofii. Spotkanie było okazją do rozpoczęcia prac nad przygotowaniem stanowiska organizacji nt. prawa dziecka do edukacji seksualnej i edukacji w zakresie relacji międzyludzkich oraz przedstawienia potencjału instytucji ochrony praw dziecka delegatom krajów Europy Wschodniej i Azji Centralnej.

ENOC to organizacja, która zrzesza Rzeczników Praw Dziecka z krajów Europy. Funkcję przewodniczącej pełni obecnie rzeczniczka z Bułgarii – Edita Ziobiene. Seminaria robocze stanowią okazję do wypracowania jednolitych stanowisk w kwestiach istotnych z punktu widzenia dzieci, następnie są one prezentowane przez rzeczników lokalnie. W ostatnich latach Marek Michalak w formie wystąpień generalnych przedstawiał rządowi RP stanowiska ENOC w sprawie dzieci uchodźców czy równego dostępu do edukacji.

W Sofii zapoczątkowano prace na temat „Edukacja seksualna oraz dotycząca relacji międzyludzkich: prawo dziecka do bycia poinformowanym”. Rzecznicy dyskutowali o definicjach problemu oraz przedstawiali go w ścisłym powiązaniu z prawami dziecka. Prace nad ostatecznym stanowiskiem potrwają kilka miesięcy.

Ważnym elementem spotkania rzeczników było także seminarium dotyczące budowania potencjału instytucji ochrony praw dziecka w krajach Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Przedstawiciele takich krajów jak: Kazachstan, Kirgistan, Armenia, Turcja, Macedonia, Kosowo, Serbia i Chorwacja są żywo zainteresowani funkcjonowaniem instytucji RPD, więc rzecznicy zrzeszeni w ENOC – w tym Marek Michalak – przekazali im najistotniejsze informacje w tym zakresie.

Marek Michalak – jako najmocniej umocowany w lokalnym prawie rzecznik w Europie - mówił przede wszystkim o tym, jak zabezpieczyć i zwiększyć widzialność niezależnych instytucji zajmujących się prawami dziecka. Podczas wystąpienia zwrócił uwagę, że prawa dziecka niestety nadal są dla świata o wiele mniej ważne niż polityka, ekonomia czy nawet prawa człowieka.

- Abyśmy mogli być efektywni potrzebujemy kompetencji do skutecznego działania: kontrolnych, sygnalizacyjnych, interwencyjnych czy procesowych, ale także niezależności, silnej pozycji i rozpoznawalności wśród społeczeństwa. Musimy też współpracować z rządami – patrzeć na ręce, krytykować, ale też wspierać i doradzać. Nasze działania muszą być apolityczne i konstruktywne – podkreślił polski RPD.

Marek Michalak mówił też o współpracy z mediami i organizacjami pozarządowymi w kontekście upowszechniania praw dziecka.

Wizyta w Bułgarii była również okazją do uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI Jarosława Goduna, Dyrektora Instytutu Polskiego w Sofii. Rzecznik z zadowoleniem przyjął również informację o kolejnych wydaniach dzieł Janusza Korczaka tłumaczonych na języki obce m.in. bułgarski i litewski.