Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 30 listopada 2011 roku do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z prośbą o podjęcie działań oraz wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach dotyczących przesłuchiwania dzieci w procedurze karnej.

Z analizy spraw kierowanych do Rzecznika Praw Dziecka wynika, że małoletni świadkowie są przesłuchiwani wielokrotnie i w warunkach do tego nieprzystosowanych. Organy procesowe często nie korzystają z rozwiązań przyjaznych dziecku, a przecież mogłoby to w istotny sposób zwiększyć ochronę jego psychiki. Marek Michalak zwrócił również uwagę na nieodpowiednią reprezentację małoletniego w procesie karnym, gdyż mimo istnienia wyraźnej podstawy prawnej kuratorzy procesowi powoływani są zbyt rzadko. W ocenie Rzecznika należy wszelkimi sposobami dążyć do przyjęcia takich rozwiązań, które ograniczą narażanie dzieci na powrót do traumatycznych wspomnień.

Obowiązkiem, który stoi przed osobami reprezentującymi wymiar sprawiedliwości jest zadbanie, by nie dopuścić do wyrządzenia jakiejkolwiek krzywdy dziecku. W tym względzie specjaliści są zobowiązani poszukiwać takich rozwiązań, które pomogą uchronić dzieci przed wtórnym pokrzywdzeniem, zagrażającym im w wyniku niedoskonałości proceduralnych - podkreślił Marek Michalak.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 30 listopada 2011 roku do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z prośbą o podjęcie działań oraz wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach dotyczących przesłuchiwania dzieci w procedurze karnej.