Skip to:

19 października 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o pilne podjęcie działań, które poprawią dostęp dzieci-wcześniaków z niską wagą urodzeniową i rozpoznaną ciężką postacią dysplazji oskrzelowo-płucnej do terapii chroniących je przed kolejnymi zachorowaniami.

Marek Michalak zapoznał się ze stanowiskiem lekarzy neonatologów i pediatrów w powyższej sprawie oraz prześledził szereg dramatycznych historii starań o lek rodziców wcześniaków. Obszerne wyjaśnienia i argumenty co do słuszności takich działań przekazała Rzecznikowi prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Wykorzystanie każdej możliwości uchronienia najsłabszej grupy naszego społeczeństwa przed chorobą jest powinnością dorosłych i mądra inwestycją w przyszłość - podkreślił Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Ministra Zdrowia.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

19 października 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o pilne podjęcie działań, które poprawią dostęp dzieci-wcześniaków z niską wagą urodzeniową i rozpoznaną ciężką postacią dysplazji oskrzelowo-płucnej do terapii chroniących je przed kolejnymi zachorowaniami.