Skip to:

Medycyna nie tylko leczy, ale pozwala też dzieciom i młodzieży rozwijać talenty oraz realizować marzenia. Muzyka może być formą terapii – dowodzi tego Międzynarodowy Festiwal Muzyczny dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Ślimakowe Rytmy”, który promuje osiągnięcia artystyczne tych, którzy urodzili się nie słysząc albo słuch stracili później. 14 lipca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wysłuchał Koncertu Laureatów trzeciej edycji Festiwalu, który odbył się w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.
Na scenie wystąpiły osoby, które rozwijają nie tylko swoje codzienne umiejętności wykorzystywane do komunikowania się z otoczeniem, ale i do rozwoju artystycznego, często jako profesjonaliści. Festiwal to autorski projekt prof. Henryka Skarżyńskiego, światowej sławy specjalisty z zakresu otolaryngologii, audiologii i foniatrii, który w 1992 roku jako pierwszy w Polsce przeprowadził operację wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak jest członkiem Komitetu Honorowego festiwalu. Festiwal to wyjątkowa okazja na pokazanie szerokiej publiczności talentów muzycznych osób przywróconych do świata muzyki dzięki postępowi w nauce i medycynie.