Skip to:

18 października Senat przyjął ustawę zakazującą korzystania z solariów przez niepełnoletnich. O wprowadzenie takich regulacji od 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak apelował do kolejnych Ministrów Zdrowia, wskazując, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca unikanie sztucznego promieniowania UV. - Wprowadzenie bezwarunkowego prawnego zakazu korzystania przez osoby małoletnie z solariów to bez wątpienia krok w dobrą stronę. Dzięki temu  prawo dziecka do ochrony życia i zdrowia będzie jeszcze pełniej zabezpieczone – ocenia Marek Michalak.

Senatorowie przyjęli bez poprawek ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Projekt zakładający całkowity zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 lat, do Sejmu skierował prezydent Andrzej Duda.

Ustawa nakłada także obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z nich i całkowicie zakazuje promocji i reklamy tego typu usług. Bez ograniczeń wiekowych dozwolone będzie tylko lecznicze stosowanie lamp ultrafioletowych.  

W myśl ustawy właściciel solarium będzie zobowiązany do umieszczenia widocznej informacji o tym, że z łóżka opalającego mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, a w przypadku wątpliwości co do wieku, będzie zobowiązany do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek. Kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium mają dokonywać organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne organy w zakresie posiadanych kompetencji. Za udostępnienie solarium małoletniego będzie grozić kara od 1000 zł do 50.000 zł.

- Oczywiście sam zakaz nie rozwiązuje problemu, potrzebna jest profilaktyka i edukacja zarówno dzieci, jak i dorosłych: rodziców i przedsiębiorców – przekonuje RPD.

Wyniki badań przedstawione przez Światową Organizację Zdrowia nie pozostawiają wątpliwości co do wpływu lamp opalających na ryzyko zachorowania na nowotwór skóry. Korzystanie z solariów częściej niż raz w miesiącu podnosi ryzyko zachorowania na czerniaka o 55 proc., a u osób poniżej 30. roku życia aż o 75 proc. Czerniak cechuje się największym przyrostem zachorowań wśród wszystkich nowotworów skóry i stanowi główną przyczynę zgonów osób cierpiących na te nowotwory.

Starania RPD w sprawie zakazu udostępnienia solarium dzieciom na przestrzeni lat

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (4 sierpnia 2009 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (25 stycznia 2010 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (1 sierpnia 2014 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (25 lutego 2015 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (7 stycznia 2016 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii (9 sierpnia 2016 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezydenta RP (6 kwietnia 2017 r.)