Skip to:

17 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy.

W zorganizowanym w Ministerstwie Zdrowia spotkaniu uczestniczyli też, obok Minister Ewy Kopacz i Głównego Inspektora Sanitarnego Andrzeja Wojtyły, krajowi konsultanci ds. epidemiologii i chorób zakażnych.

17 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy.