Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 3 grudnia udział w konferencji, podczas której omawiano stan wdrażania programu "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży".

W zorganizowanej w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie konferencji uczestniczyli Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek. Program przedstawili jego autorzy: wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Sejmu RP poseł Beata Bublewicz oraz dr Jarosław Klimczak.

Ogólnopolską realizację programu "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży", pilotażowo przeprowadzonego w województwie warmińsko-mazurskim w 2008 roku, zakładało porozumienie Ministrów Sportu i Turystyki, Edukacji Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zdrowia z 5 listopada 2008 roku. W sierpniu br. w realizację programu włączyło się też Ministerstwo Sprawiedliwości. Głównym celem projektu jest zredukowanie poziomu agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez stworzenie im możliwości brania udziału w różnych formach aktywności fizycznej. Przemawiając podczas otwarcia Konferencji, Marek Michalak podkreślił, iż ze względu na wieloaspektowość problemu niezbędne było nawiązanie współpracy wszystkich tych resortów. Rzecznik zwrócił również uwagę na niepokojące dane, dotyczące zdrowia fizycznego (wady postawy) oraz psychicznego dzieci i młodzieży. Podkreślił też konieczność propagowania zdrowego stylu życia i podejmowania działań, stymulujących rekreację i wysiłek sportowy.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 3 grudnia udział w konferencji, podczas której omawiano stan wdrażania programu "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży".