Skip to:

24 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim biurze z Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Seredyn, Posłem Stanisławem Lamczykiem i Panem Arkadiuszem Stępniem, który wraz z małżonką prowadzi rodzinę zastępczą dla szóstki dzieci, w tym dwojga z niepełnosprawnościami.

Spotkanie miało charakter konsultacji dotyczącej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.