Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Wiceminister Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński podczas spotkania 11 marca 2014 roku rozmawiali o sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Omawiano możliwość wprowadzenia takich regulacji (zgodnie z wcześniejszym wnioskiem RPD), by gwarantowały one Rzecznikowi Praw Dziecka obligatoryjne, szybkie otrzymywanie informacji o nagłych zgonach i ciężkich pobiciach dzieci przebywających w instytucjonalnej oraz rodzinnej zastępczej formie opieki.