Skip to:

25 września 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Ireną Lipowicz oraz z przedstawicielami państw biorących udział w projekcie "Współpracy Ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego UE". W Biurze Rzecznika Praw Dziecka spotkali się przedstawiciele Republiki Francuskiej, Republiki Armenii, Mołdawii, Gruzji oraz Ukrainy. Współtwórcą projektu jest Obrońca Praw Republiki Francuskiej.

Podczas spotkania Marek Michalak opowiadał gościom o kompetencjach, w jakie został wyposażony polski Rzecznik Praw Dziecka. Podkreślił, że sprawowany przez niego urząd posiada umocowanie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przybliżył także zebranym problematykę praw dziecka oraz codzienne funkcjonowanie Biura. Odpowiadał również na liczne pytania dotyczące jego pracy, problematyki przemocy wobec dzieci oraz systemu ochrony ich praw w Polsce.

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka odbyło się w ramach trzydniowego seminarium organizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich, którego jeden dzień został poświęcony tematyce ochrony praw dziecka.

25 września 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Ireną Lipowicz oraz z przedstawicielami państw biorących udział w projekcie "Współpracy Ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego UE". W Biurze Rzecznika Praw Dziecka spotkali się przedstawiciele Republiki Francuskiej, Republiki Armenii, Mołdawii, Gruzji oraz Ukrainy. Współtwórcą projektu jest Obrońca Praw Republiki Francuskiej.