Skip to:

Niska wycena procedur pediatrycznych, brak zapłat za nadwykonania, niedobór pediatrów w szpitalach powiatowych oraz wysoki wiek specjalistów – to tylko niektóre problemy lekarzy pracujących z dziećmi, o których rozmawiali konsultanci krajowy i wojewódzcy z całej Polski. Gospodarzem spotkania był Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

- To dobra tradycja, że pediatrzy spotykają się w Biurze Rzecznika Praw Dziecka i dyskutują o najpilniejszych problemach ich dziedziny medycznej. Uczestniczę w tych spotkaniach i wiem, że podnoszone na spotkaniach tematy zawsze podejmowane są z głęboką troską o  dzieci – powiedział rozpoczynając seminarium Marek Michalak.

W spotkaniu, na zaproszenie Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii prof. Teresy Jackowskiej, Społecznego Doradcy RPD, wzięli udział Konsultanci Wojewódzcy z całego kraju. 

- Dziecko jest wspólnym priorytetem wszystkich środowisk pediatrycznych, a także, co dla nas bardzo ważne – Rzecznika Praw Dziecka. To wsparcie czuliśmy wielokrotnie przy okazji prac legislacyjnych nad projektami ustaw i rozporządzeń dotyczących systemu ochrony zdrowia dzieci m.in. książeczki zdrowia dziecka, rozporządzenia okołoporodowego czy standardów pediatrycznych – mówiła prof. Teresa Jackowska.

Podczas spotkania Konsultanci Wojewódzcy przekazali sprawozdanie z działań w 2015 r., omówiono kwestie dotyczące dokumentacji medycznej czy specjalizacji w pediatrii. Wskazano także najpilniejsze problemy do rozwiązania.