Skip to:

30 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z pracownikami Krajowego Centrum ds. AIDS oraz dr Agnieszką Ołdakowską - pediatrą opiekującą i leczącą dzieci chore na AIDS.

Dyrektor Centrum Anna Marzec - Bogusławska przedstawiła aktualne problemy dotyczące ochrony dzieci przed AIDS oraz zagadnienia które można podejmować we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka. W dyskusji uznano, że skutecznym sposobem zapobiegania AIDS u dzieci jest prowadzenia badań profilaktycznych u kobiet w ciąży. Badania te powinny być dobrowolne, bezpłatne, poprzedzone elementami edukacyjnymi prowadzonymi przez lekarza ginekologa.

Niezbędna jest także edukacja na temat AIDS prowadzona wśród młodzieży gdyż jej brak sprzyja zachowaniom zagrażającym zdrowiu. Rzecznik wyraził zadowolenie ze spotkania oraz nadzieję, że podejmowane wspólnie działania służyć będą dobrze potrzebom najmłodszych.

30 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z pracownikami Krajowego Centrum ds. AIDS oraz dr Agnieszką Ołdakowską - pediatrą opiekującą i leczącą dzieci chore na AIDS.