Skip to:

W związku z tragicznymi wydarzeniami w rodzinie zastępczej w Pucku, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka rozmawiali na temat sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Podczas spotkania ustalono, że rzecznicy wspólnie będą rekomendować Parlamentowi RP wprowadzenie takich zmian w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka, by gwarantowały one obligatoryjne, szybkie przekazywanie przez właściwe instytucje informacji o nagłych zgonach oraz ciężkich pobiciach dzieci przebywających w instytucjonalnej oraz rodzinnej zastępczej formie opieki. Dzięki takiemu rozwiązaniu Rzecznik Praw Dziecka będzie miał możliwość każdorazowego zbadania z urzędu indywidualnej sprawy dziecka i stwierdzenia czy w wyniku działań bądź zaniechań instytucji lub osób odpowiedzialnych nie doszło do naruszenia praw dziecka.

W związku z tragicznymi wydarzeniami w rodzinie zastępczej w Pucku, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka rozmawiali na temat sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Podczas spotkania ustalono, że rzecznicy wspólnie będą rekomendować Parlamentowi RP wprowadzenie takich zmian w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka, by gwarantowały one obligatoryjne, szybkie przekazywanie przez właściwe instytucje informacji o nagłych zgonach oraz ciężkich pobiciach dzieci przebywających w instytucjonalnej oraz rodzinnej zastępczej formie opieki. Dzięki takiemu rozwiązaniu Rzecznik Praw Dziecka będzie miał możliwość każdorazowego zbadania z urzędu indywidualnej sprawy dziecka i stwierdzenia czy w wyniku działań bądź zaniechań instytucji lub osób odpowiedzialnych nie doszło do naruszenia praw dziecka.