Skip to:

21 i 22 maja 2018 r. w Warszawie odbyło się doroczne,  spotkanie Rzeczników Praw Dziecka z Estonii, Litwy, Łotwy i Polski. Do Warszawy, na zaproszenie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, przybyli: reprezentujący Estonię  Andres Aru z Departamentu Spraw Dziecka, Litwę – Rzecznik Praw Dziecka Edita Ziobiene, Łotwę – Rzecznik Praw Dziecka  Juris Jansons. W spotkaniu uczestniczyli także doradcy Rzeczników państw biorących udział w spotkaniu.

Pierwszego dnia, podczas porannej sesji, zebrani debatowali na temat najważniejszych wyzwań dotyczących walki z przemocą wobec dzieci. Była to zarazem okazja do podzielnia się informacjami o bieżących działaniach w dziedzinie ochrony praw dziecka, a także wzajemnej inspiracji pomysłami. W spotkaniu Rzeczników uczestniczyła także Batia Gilad – Przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka.

Druga poniedziałkowa sesja dotyczyła relacji dzieci i mediów cyfrowych, dyskutowano jakie zagrożenia i korzyści niesie ze sobą dla dzieci i młodzieży świat wirtualny. Po prezentacjach krajowych przyszedł czas na dyskusję. Omówiono m.in. kampanie społeczne realizowane w poszczególnych krajach. Zaprezentowano także najnowszą odsłonę projektu polskiego Rzecznika Praw Dziecka angażującego muserów – idoli  młodzieży, w walkę z agresją w szkole, będącego częścią kampanii „Powiedzmy STOP szkolnej agresji”.

Na zakończenie pierwszego dnia pobytu w Polsce wszystkie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Janusza Korczaka w Warszawie, oddając w ten sposób hołd „pierwszemu niekonstytucjonalnemu rzecznikowi praw dziecka”.

W drugim dniu spotkania, Ombudsmani zajęli się problemem niealimentacji. Goście z Łotwy przedstawili wyniki badań porównawczych dotyczących tego tematu z czterech reprezentowanych krajów.