Skip to:

Skauci, wolontariusze i muzycy z Palestyny, którzy odwiedzili Polskę dzięki staraniom księdza Marcina Schmidta, do niedawna misjonarza w Chile, a obecnie współpracownika Caritas Polska, spotkali się z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem. W siedzibie Caritasu odbył się nawet mały występ artystyczny gości. Była też chwila na wymianę doświadczeń i wspólne zdjęcia.

13 lipca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z nowym dyrektorem Caritas Polska ks. Marcinem Iżyckim, który zastąpił na tym stanowisku  ks. Mariana Subocza. W spotkaniu uczestniczyli także: ks. Marek Dec, zastępca dyrektora Caritas Polska i ks. Marcin Schmidt. Tematów do rozmowy nie brakowało – od projektów, którym od lat patronuje RPD m.in. akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom czy Tornister Pełen Uśmiechów, po inne działania na rzecz dzieci. Spotkanie było też okazją do rozmowy o problemach dzieci, nie tylko polskich, ale również tych, które cierpią w wyniku konfliktów zbrojnych na całym świecie.

Rzecznik zaprosił Zarząd Caritas Polska do udziału w organizowanym w Warszawie we wrześniu (w dniach 13- 16 września) Międzynarodowym Kongresie Praw Dziecka, dla upamiętnienia działalności na rzecz dzieci oraz 75-lecia ostatniej drogi Janusza Korczaka, Stefy Wilczyńskiej oraz dzieci z Domu Sierot. Zwrócił też uwagę duchownych na fakt, iż w przyszłym roku uroczyście obchodzić będziemy Rok Ireny Sendlerowej. – To piękna patronka działań na rzecz dzieci, wszystkich dzieci potrzebujących wsparcia – podkreślił RPD.