Skip to:

7 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w odbywającym się w Genewie Dniu Dyskusji Ogólnej, poświęconym prawom dzieci do dostępu do najwyższych standardów opieki zdrowotnej. Dzień Dyskusji odbył się w ramach 22. Sesji Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych.

Podczas dyskusji został zaprezentowany doroczny raport Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka przedstawiający najważniejsze kwestie i wyzwania związane ze zdrowiem dzieci na świecie. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele rządów, organizacje praw człowieka i organy ONZ, jak również narodowe organizacje praw człowieka, organizacje pozarządowe i zaproszeni eksperci. Podczas spotkania podkreślano, że poszczególne Państwa powinny zapewnić jeszcze lepszą ochronę praw dzieci do zdrowia, poprzez właściwą politykę i wymianę dobrych praktyk.

W Genewie Rzecznik Praw Dziecka spotkał się również ze Specjalnym Przedstawicielem Sekretarza Generalnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci - Martą Santos Pais, członkinią Komitetu Praw Dziecka - Marią Herczog oraz z Remigiuszem A. Henczlem - Przewodniczącym Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych i Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie.