Skip to:

11 kwietnia 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w spotkaniu w Senacie RP z udziałem senatorów z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej: Pana Mieczysława Augustyna (Przewodniczącego) oraz Pani prof. Alicji Chybickiej i Pani Barbary Borys-Damięckiej.

Gośćmi Komisji byli przedstawiciele Fundacji "Rodzice Przyszłości". Tematem spotkania była przygotowywana przez Fundację kampania społeczna "Świadomi Rodzice". Projekt adresowany jest do rodziców i ma na celu wspieranie rodziców w procesie wychowawczym dzieci.

11 kwietnia 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w spotkaniu w Senacie RP z udziałem senatorów z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej: Pana Mieczysława Augustyna (Przewodniczącego) oraz Pani prof. Alicji Chybickiej i Pani Barbary Borys-Damięckiej.