Skip to:

W dniu 20 stycznia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adamem Fronczakiem i konsultantem wojewódzkim ds. pediatrii prof. Andrzejem Radzikowskim. Spotkanie było reakcją na pismo, jakie Rzecznik skierował do Ministra Zdrowia w sprawie pilnej potrzeby działań zmierzających do poprawy dostępności do opieki medycznej dla dzieci w szpitalach warszawskich.

Podczas spotkania przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i konsultant wojewódzki ds. pediatrii przedstawili stanowiska w sprawie przyczyn przepełnienia w niektórych szpitalach pediatrycznych. Wynika z nich, że braki miejsc w szpitalach związane są ze zwiększoną ilością zachorowań i brakiem koordynacji w przekazywaniu informacji o stanie wolnych miejsc w poszczególnych szpitalach. Rzecznik podkreślił, że żadne przyczyny organizacyjne nie usprawiedliwiają pogorszenia poziomu dostępności opieki dla dzieci. Zapowiedział, że zwróci się do Prezydenta Warszawy o podjęcie działań koordynujących i monitorujących problem.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezydenta m.st. Warszawy

W dniu 20 stycznia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adamem Fronczakiem i konsultantem wojewódzkim ds. pediatrii prof. Andrzejem Radzikowskim. Spotkanie było reakcją na pismo, jakie Rzecznik skierował do Ministra Zdrowia w sprawie pilnej potrzeby działań zmierzających do poprawy dostępności do opieki medycznej dla dzieci w szpitalach warszawskich.