Skip to:

13 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z Białorusi, goszczącymi w Warszawie na zaproszenie Fundacji po DRUGIE. Wizyta została zorganizowana w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji służb integracji społecznej i władz samorządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy i krzywdzeniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na Białorusi” i realizowana jest w ramach Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polska Pomoc Rozwojowa”.

Rzecznik Praw Dziecka przedstawił gościom podstawy prawne działalności Rzecznika Praw Dziecka w Polsce oraz przybliżył zakres i specyfikę podejmowanych spraw. Przypomniał także o 25-rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, polskim wkładzie w jej powstanie i wynikającym z jej ratyfikowania obowiązku ochrony oraz promocji praw dziecka.

Marek Michalak udzielił odpowiedzi na liczne pytania dotyczące rozwiązań prawnych i sytuacji dzieci w Polsce.