Skip to:

26 sierpnia 2008 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego prof. dr hab. Alicją Chybicką, którą zaprosił do grona swoich najbliższych doradców.

Celem spotkania było ustalenie zasad ścisłej współpracy i wymiana poglądów na temat aktualnych problemów chorych dzieci. Prof. Alicja Chybicka podziękowała Rzecznikowi za podjęte działania i wystąpienia generalne RPD skierowane w ostatnim miesiącu do Ministra Zdrowia, deklarując pełne poparcie i całkowitą gotowość konsultacji spraw dotyczących zdrowia najmłodszych. Marek Michalak przyjął zaproszenie do odwiedzenia małych pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, gdzie wizytę złoży 29.08.2008 roku.

26 sierpnia 2008 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego prof. dr hab. Alicją Chybicką, którą zaprosił do grona swoich najbliższych doradców.