Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 23 września 2010 roku z Janiną Ochojską-Okońską, polską działaczką humanitarną, założycielką i szefem Polskiej Akcji Humanitarnej. Rozmowa dotyczyła możliwości podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz upowszechniania praw dziecka i promowania wartości humanitarnych.

PAH działa od 12 grudnia 1992 roku, przez dwa lata jako Fundacja EquiLibre. Była pierwszą organizacją pozarządową, która zajęła się przygotowywaniem konwojów z darami dla mieszkańców ogarniętego wojną domową Sarajewa. Działania PAH koncentrowały się głównie na pomocy natychmiastowej - wysyłaniu w miejsce tragedii transportów z darami pierwszej potrzeby, takimi jak żywność, leki, sprzęt rehabilitacyjny i innymi, najbardziej podstawowymi środkami niezbędnymi do przeżycia w sytuacji wojny czy katastrofy naturalnej. Dzisiaj organizacja zajmuje się przede wszystkim niesieniem pomocy długofalowej, mając na uwadze długotrwały i stabilny rozwój danego regionu dotkniętego wojną czy kataklizmem.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 23 września 2010 roku z Janiną Ochojską-Okońską, polską działaczką humanitarną, założycielką i szefem Polskiej Akcji Humanitarnej. Rozmowa dotyczyła możliwości podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz upowszechniania praw dziecka i promowania wartości humanitarnych.