Skip to:

17 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wręczył nagrody w konkursie na prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę praw dziecka. W spotkaniu udział wzięła również przewodnicząca Komitetu Konkursowego prof. Barbara Smoilńska-Theiss.

W ogłoszonym przez Rzecznika Praw Dziecka konkursie przyznano I miejsce w kategorii pracy doktorskiej pani Małgorzacie Kozak za pracę "Prawo dziecka do edukacji. Interpretacje pedagogiczno- prawne oraz praktyka oświatowa." napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Ablewicz (Uniwersytet Jagielloński).

I miejsce w kategorii pracy magisterskiej przypadło pani Karolinie Kudybie za pracę "Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym" napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janiny Czapskiej (Uniwersytet Jagielloński).

II miejsce w kategorii pracy magisterskiej przypadło pani Monice Czekaj za pracę "Odpowiedzialność cywilna związana z poczęciem i urodzeniem dziecka, w związku ze stosowaniem procedur medycznych" z Uniwersytetu Śląskiego napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Stanisławy Kalus (Uniwersytet Śląski).

Była to już IV edycja konkursu na najlepszą prace dyplomową dotyczącą praw dziecka, zorganizowanego przez Marka Michalaka. Prace laureatów zostaną również wydane w ramach Biblioteki Rzecznika Praw Dziecka.