Skip to:

Marek Michalak wręczył 21 czerwca 2012 roku nagrody laureatom konkursu Rzecznika Praw Dziecka na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, dotyczące praw dziecka.

W uroczystości uczestniczyli członkowie Komitetu konkursowego: prof. Barbra Smolińska-Theiss, doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka; mecenas Ewa Milewska-Celińska; sędzia Agnieszka Rękas oraz dr Jan Orgelbrand, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, a także autorzy prac dyplomowych i ich promotorzy.

Prawa dziecka są kategorią odrębną, wartością samą w sobie - mówił Marek Michalak podczas uroczystości. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na różnorodność uczelni, na których zostały obronione prace. Były to uczelnia prawnicza, ekonomiczna oraz pedagogiczna - zaznaczył, podkreślając przy tym konieczność rozpoznania dobra dziecka interdyscyplinarnie. Przypomniał również, że nagrodzona w ubiegłorocznej edycji konkursu praca magisterska stała się podstawą jego wystąpień do Ministra Sprawiedliwości, dzięki którym przygotowywane są zmiany w naszym prawie. Przewodnicząca Komitetu konkursowego, prof. Barbara Smolińska-Theiss, podkreślała, że instytucja Rzecznika Praw Dziecka to nowy urząd w nowym stylu, który łączy 2 obszary myślenia i działania: myśl akademicką i wymiar praktyczny. Podczas oceny prac jury nie dublowało wymagań akademickich, ale oceniało prace pod kątem: nowatorskości oraz przydatności społecznej prac w obszarze działań praw dziecka - mówiła. Profesor Smolińska-Theiss podkreśliła, że wszystkie zgłoszone prace były bardzo ciekawe i wyrastające poza standardy.

Laureatami konkursu zostali:

- w kategorii prac doktorskich, Pani Iwona Długoszewska za pracę "Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej w prawie polskim", napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Stojanowskiej w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie;

- kategorii prac magisterskich Pani Monika Wawrzyniak-Gyulai za pracę "Rola product placementu w marketingu dziecięcym", przygotowaną na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Mruka.

Rzecznik Praw Dziecka przyznał także wyróżnienie Pani Annie Andrzejewskiej, autorce pracy doktorskiej pt. "Społeczno-wychowawcze implikacje nadużywania komputera i internetu przez młodzież. diagnoza i profilaktyka", napisanej pod kierunkiem dr. hab. Józefa Bednarka, profesora APS, na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Marek Michalak wręczył 21 czerwca 2012 roku nagrody laureatom konkursu Rzecznika Praw Dziecka na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, dotyczące praw dziecka.