Skip to:

19 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w swoim biurze spotkał się z Panią Martą Prucnal - laureatką II edycji konkursu RPD na najlepszą rozprawę doktorską poruszającą problematykę praw dziecka.

Podczas spotkania zostały poruszone tematy ochrony praw dziecka i pracy doktorskiej Pani Marty Prucnal pt. "Międzynarodowy system prawnej ochrony dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych", napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Kazimierza Lankosza na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, która została wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Publikacja zawiera przegląd międzynarodowych aktów prawnych, które chronią dziecko w sytuacji konfliktu zbrojnego.

"Ochrona dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych we współczesnym prawie międzynarodowym"