Skip to:

12 września br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wręczył laureatkom nagrody w konkursie na prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę praw dziecka. W uroczystym spotkaniu w Sejmie udział wzięli również przedstawiciele Komitetu Konkursowego prof. Marek Konopczyński i prof. Adam Solak.

W piątej już edycji konkursu, organizowanego przez Rzecznika Praw Dziecka, nagrodę główną w kategorii prac doktorskich przyznano pani Annie Babickiej-Wirkus za pracę „Respektowanie prawa do autoekspresji a rytuały oporu gimnazjalistów”, napisaną pod kierunkiem pani prof. zw. dr hab. Marii Czerepaniak-Walczak (Uniwersytet Szczeciński).

Nagroda główna w kategorii prac magisterskich przypadła pani Annie Siejak za pracę „Kocham nie biję? – przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym”, napisaną pod kierunkiem dr Małgorzaty Sikorskiej (Uniwersytet Warszawski).

Ponadto Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wyróżnił dwie prace magisterskie. Laureatkami są: pani Marzena Czaja za pracę „Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego europejskiego i krajowego” oraz pani Kornelia Hendrych za pracę „Wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktów w warunkach istnienia elementu zagranicznego”.

V edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą praw dziecka pokazuje, że z każdym rokiem rośnie liczba zgłoszeń, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu problematyką przestrzegania praw dziecka. Autorzy coraz częściej prezentują nieszablonowe, nowatorskie podejście do tematu, co pomaga w lepszym poznaniu i zrozumieniu potrzeb, emocji, postaw dziecka w kontekście stanowionego prawa i jego realizacji. Wybrane prace są publikowane w serii monograficznej  Biblioteki Rzecznika Praw Dziecka.