Skip to:

W związku z przypadającą 15. rocznicą powołania instytucji Rzecznika Praw Dziecka w Polsce, na zaproszenie Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej, pracownicy Biura Rzecznika Praw Dziecka wraz z członkami powołanej przy RPD Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego oraz społecznymi doradcami Rzecznika gościli w Pałacu Prezydenckim. W spotkaniu wzięła udział także posłanka Magdalena Kochan, która kierowała pracami nad zmianą ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.

Podczas spotkania Małżonka Prezydenta RP pogratulowała jubileuszu oraz podkreśliła, że mimo nie tak długiego okresu funkcjonowania instytucji Rzecznika Praw Dziecka, osiągnięcia tej instytucji są bardzo duże. Anna Komorowska podziękowała również za bardzo dobrą i owocną współpracę z Biurem Rzecznika Praw Dziecka. - Cenię sobie bardzo tę naszą współpracę na rzecz dobra dzieci, udało nam się pomóc w wielu sprawach - powiedziała.

Marek Michalak, dziękując za zaproszenie i współdziałanie dla dobra dzieci zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej, przypomniał wystąpienie Anny Komorowskiej na jubileuszowej sesji ONZ, upamiętniającej 25-lecie przyjęcia Konwencji o Prawach Dziecka, podczas którego Małżonka Prezydenta, w oparciu o polskie doświadczenia, wystąpiła ze znakomicie przyjętą przez zgromadzenie inicjatywą powołania światowego rzecznika praw dziecka. Marek Michalak przekazał również Pani Prezydentowej Informację o Działalności Rzecznika Praw Dziecka i Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka za 2014 rok oraz pamiątkową plakietę z wizerunkiem Janusza Korczaka - Pro Infantis Bono.

Poseł Magdalena Kochan podziękowała Rzecznikowi i wszystkim jego współpracownikom za wytężoną, cenną pracę na rzecz dzieci oraz pogratulowała jubileuszu, deklarując jednocześnie gotowość dalszej współpracy.

Po spotkaniu Pracownicy Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz pozostali zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić Pałac Prezydencki, poznając jego niezwykłą historię.