Skip to:

30 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Marcinem Jabłońskim.

Podczas spotkania omówiono sprawy bieżące dotyczące interwencji policji w sprawach dzieci oraz założenia dokumentu "Test na dobro dziecka" o który postulował Rzecznik Praw Dziecka.