Skip to:

20 września 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z uczniami z Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu. Podczas spotkania dyskutowano o bezpieczeństwie w Internecie oraz sposobach postępowania i radzenia sobie a agresją i nadużyciami w sieci. Rzecznik podkreślił m.in., że nikt w sieci nie jest bezimienny, a przejawy dyskryminacji przemocy i inne nadużycia należy zgłaszać oraz podejmować zdecydowane kroki prawne w celu ściągania sprawców i ochrony przed tego rodzaju zjawiskami. W tym kontekście dyskutowano również o prawach dziecka, instrumentarium prawnym Rzecznika oraz interwencjach podejmowanych w tym temacie.

20 września 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z uczniami z Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu. Podczas spotkania dyskutowano o bezpieczeństwie w Internecie oraz sposobach postępowania i radzenia sobie a agresją i nadużyciami w sieci. Rzecznik podkreślił m.in., że nikt w sieci nie jest bezimienny, a przejawy dyskryminacji przemocy i inne nadużycia należy zgłaszać oraz podejmować zdecydowane kroki prawne w celu ściągania sprawców i ochrony przed tego rodzaju zjawiskami. W tym kontekście dyskutowano również o prawach dziecka, instrumentarium prawnym Rzecznika oraz interwencjach podejmowanych w tym temacie.