Skip to:

16 stycznia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeuszem Jędrzejczykiem.

Podczas spotkania Rzecznik Praw Dziecka przedstawił aktualne problemy dotyczące poziomu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży, które były już przedmiotem jego interwencji i wystąpień generalnych. Wśród nich znalazły się m. in. zagadnienia dot. leczenia stomatologicznego dzieci, w tym dostępności do świadczeń stomatologicznych w gabinetach funkcjonujących w szkołach oraz świadczeń stomatologicznych wykonywanych w znieczuleniu ogólnych u dzieci z niepełnosprawnością. Poruszono także problemy psychiatrii dziecięcej i powracającej sprawy wysokości wyceniania tych świadczeń; lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i szczegółowych rozwiązań mających na celu promowanie tego typu leczenia. Ważnym punktem spotkania było omówienie zagadnień medycyny szkolnej.

Prezes NFZ wyraził gotowość ścisłej współpracy i działań zmierzających do poprawy ochrony zdrowia najmłodszych. Ustalono konieczność pogłębionej analizy niektórych obszarów problemowych, która będzie przedmiotem kolejnego spotkania w lutym 2015.

img_7144_-_kopia_2_0.jpg