Skip to:

14 marca 2013 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem, podczas którego poruszono wiele tematów dot. problemów polskich dzieci.

Pan Prezydent był bardzo zatroskany sprawami dot. ingerencji Państwa w sprawy rodzinne. Rzecznik Praw Dziecka opowiedział Panu Prezydentowi o podjętych interwencjach i problemach jakie diagnozuje patrząc szerzej i uogólniając problemy dzieci. Na zakończenie spotkania Marek Michalak przekazał Głowie Państwa książki Janusza Korczaka, jakie ukazały się nakładem Rzecznika Praw Dziecka.