Skip to:

29 listopada 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z nowo wybraną Senator RP, prof. Alicją Chybicką. Rozmowa dotyczyła problemów i zagrożeń zdrowotnych dzieci i młodzieży.

Profesor Alicja Chybicka jest wybitnym lekarzem pediatrą oraz Prezesem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, do chwili objęcia mandatu była społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka.

29 listopada 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z nowo wybraną Senator RP, prof. Alicją Chybicką. Rozmowa dotyczyła problemów i zagrożeń zdrowotnych dzieci i młodzieży.